De Rondgang is gespecialiseerd in speltherapie

Speltherapie helpt kinderen met en zonder beperking om te gaan
met emotionele en sociale problemen, verlies ervaringen of
traumatische ervaringen in hun leven.