De Rondgang

Wat is het grootste geluk? Een lied te horen van een kind dat zijn weg kan vervolgen, nadat het de weg aan jou heeft gevraagd. De Rondgang staat voor samen op zoek gaan naar het grootste geluk.

Praktijk voor speltherapie De Rondgang biedt kinderen van 4 tot ongeveer 13 jaar speltherapie. Jongeren en volwassenen met een verstandelijke beperking kunnen ook baat hebben bij deze vorm van therapie.

Al spelend leert het kind door nieuwe ervaringen en inzichten beter met zijn gevoelens en gedrag om te gaan. Het vertrouwen in eigen mogelijkheden wordt hersteld. Gebeurtenissen krijgen een plaats, het kind wordt sterker en kan weer verder groeien.